دنیای هنر رنگ و نقاشی

 

دنیای هنر رنگ و نقاشی

 

کاربرد رنگ ها در شفابخشی خودتان

 

اگر برای شروع کار فقط می توانید یک گل انتخاب کنید , حتماً رنگ آبی را بر گزینید .

در ذهن خود تجسم کنید.....

 

حالا همچنان که به گل های آبی رنگ نگاه می کنید نفس عمیقی بکشید . وقتی احساس کردید آماده اید , نفس خود را به آرامی و به تدریج رها کنید و به گل بدمید . آن گاه گل آبی را مقابل صورت خود نگاه دارید . در این هنگام احساس خواهید کرد که این رنگ بخشی از وجود شما شده است .

 

این عمل را سه بار تکرار کنید . سپس همچنان که آن رنگ رادریافت می کنید و آن را جزئی از وجودتان می سازید چشم ها را ببندید

 

 

این تجربه را ذره ذره احساس کنید چه رمز توفیق تان در شفایابی از طریق رنگ ها همین است.

 

همان گل آبی را بردارید .این همان رنگ اصلی شفابخشی است و همیشه و حتی پیش از هر رنگ دیگری در ذهن شما جای می گیرید . جایی آرام پیدا کنید , جایی که بتوانید در آرامش کامل قرار بگیرید . حتماً لازم نیست در منزلتان باشید ؛ هر چند در محیطی آشنا احساس راحتی و امنیت بیشتری خواهید داشت . روی صندلی راحتی بنشینید, سعی کنید در حالتی قرار بگیرید که جریان انرژی بتواند به آسانی در سراسر وجودتان جریان پیدا کند . توجه داشته باشید که این نکته حائز اهمیت است .

 

 

 

فکرتان را به سمت بالا وبه آسمان آبی متمرکز کنید با کم ترین تلاش , سریع ترین سفر را آغاز خواهید کرد . در این هنگام , در تمام وجودتان احساس سبکی می یابید زیرا انرژی جمع شدة وجودتان آزاد می شود . ممکن است همچنین وقتی به ابعاد دیگر متصل می شوید, از رنگ های دیگر نیز تجسمی گذرا به دست آورید . انتظار نداشته باشید که در همان ابتدای کار این رنگ ها را ببینید , اما مطمئن هستید که آن هاوجود دارند. تمام رنگ هایی که ما در این جا و در کرة زمین می بینیم , در واقع تصاویر بازتابیدة ابعاد دیگر هستند . گو این که آلودگی های جو زمین نمی گذارند آن ها را با شکوه و عظمت واقعی خود ببینیم .

 

 

تصویر رنگ گل آبی که هنگام بستن چشمان تان در تجسم دارید , کلید ورود به عالم هستی است . شما هر بار که به این قلمرو وارد می شوید جسم تان بنا بر مشکلی که در آن زمان دارید , رنگ مورد نیازش را جذب می کند .

 

 

رنگ درمانی نه تنها زندگی شما را تغییر می دهد, بلکه قدرتی به شما خواهد داد که می توانید به دوستان و خانوادة خود کمک کنید همچنین راهی است برای رهایی از حس بیهودگی در مواقعی که یکی از نزدیکان و عزیزان تان رنج می برد . اکنون شما می توانید به آنان کمک کنید.

 

خاصیت انواع پرتوها

 

پرتو رنگ آبی

 

کاربردهای درمانی :

 

سردمزاحی و بی تفاوتی

 

افسردگی

 

بی خوابی

 

مشکلات پوستی

 

عصب های تحریک ناپذیر

 

تسکین عمه بیماری های فکری , جسمی و روحی

 

تأثیرات:

 

وقار و متانت

 

برقراری صلح و آرامش

 

صداقت

 

رنگ آبی هر دو حالت مثبت و منفی حلقه های الکترومغناطیسی پیرامون جسم را آرام می کند . این پرتو شفابخش بسیار عالی است و محیط را پالایش و تصعید می کند .

 

مجسم کنید که در بوستان گل های استکانی آبی رنگ یا در آسمان آبی بسیار شفاف گم شده اید؛ یا در استخر زلال و آبی فرو روید . تخیلات تان رمز موفقیت تان خواهد بود .

/ 0 نظر / 16 بازدید